Temel Kazığı Sistemleri

Temel Kazığı Sistemleri

Temel kazıklarının temel fonksiyonu yapı yüklerini gevşek zemin tabakalarının altında yer alan sağlam zemin tabakalarına güvenli bir şekilde aktarmaktır. Yapıdan gelen düşey yükler, kazık ucunda meydana gelen uç direnci ve de kazık yüzeyi ile zemin arasında oluşan sürtünme kuvveti ile karşılanmaktadır.

Zemin yapısı ve oluşturulan sisteme göre kazık uç taşıma gücü ve sürtünme kuvveti ile taşınan yük payları değişkenlik gösterebilmektedir. Yapı yüklerine karşı üst zemin tabakalarının taşıma gücünün yetersiz olduğu ve taşıma gücü yüksek olan zeminlerin daha alt tabakalarda bulunduğu durumlarda temel kazıkları tercih edilmektedir.

Temel kazıklarının kullanılma sebeplerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

  • Sağlam zemin tabakasının güvenilir bir yüzeysel temel oluşturmak için çok derinlerde olduğu ve ekonomik olmadığı durumlar,
  • Yapının oturduğu zemin tabakasının yapı yükünü taşıyamayacak kadar yumuşak ve gevşek olması durumunda,
  • Yapının oturduğu zeminde, zemin tabakaları arasında büyük farklılıkların olması,
  • Yapının yapılacağı zeminde eğimin fazla olması vb durumlarda kullanılır.