Derin Kazı İksa Sistemleri

 

İksa, herhangi türde bir yapının toprak altındaki bölümlerinin güvenli ve kaliteli bir biçimde üretilebilmesi için, insanları, inşaat çevresindeki yapı ve canlıları, işi ve iş sahasını oluşturmak ve korumak için uygulanan toprak tutma yapılarıdır.

Genellikle şehir merkezlerindeki alanların darlığından geniş kazıların yapılamaması nedeniyle, dar ve derin kazıların yapılması gerekmektedir. Bu dar ve derin kazıların stabilitelerinin desteklenmesi, komşu zemin ve yapılarda hasarlara yol açmaması ve kazı alanının güvenliğinin sağlanması gerekir. Çevredeki yapıların durumlarına ve zemin tabakalarının özelliklerine göre değişik iksa uygulamları söz konusudur.

 

- Fore Kazık-Ankraj Uygulaması

Fora kazıklı perdeler şeklinde imal edilen iksa sistemleri, yan yana ya da aralıklı şekilde uygulanan fore kazıklardan oluşmaktadır. Kendisini nispeten tutabilen zeminlerde ve yeraltı zemin suyunun bulunmadığı durumlarda kazık aralıkları kazık çapının üç katına kadar artırılabilen fore kazıklı iksa perdeleri istenilen tasarım momentine ve zemin çeşidine göre tasarlanabilmektedir.

 

- Mini Kazık-Ankraj Uygulaması

Fore kazıklara oranla daha küçük çapta üretilen kazıklarla üretilen iksa perdelerine mini kazıklı iksa perdeleri adı verilmektedir. Büyük kazık makinelerin girmesinin mümkün olmadığı ya da bina içi ve dar alanlarda, bunun yanında geniş kazıkların imalatına uygun olmayan sert zeminlerde mini kazıklar tercih edilmektedir. Ayrıca mini kazıkların inşaası sırasında ortaya çıkan  sarsıntı siddeti ve gürültünün azlığı sebebiyle mini kazıklar tercih edilebilmektedir.

 

- Shotcrete (Çimento Püskürtme) Zemin Çivisi

Zemin çivileri, derin kazı ile yapılan yapılarda kazı durabilite uygulamalarında ve şev stabilitesinin desteklenmesinde zemin yüzeyinden zemine yük aktarımını sağlayan bir destekleme elemanıdır. Zemin çivileri genellikle çelik çubuk veya fiber halat donatılardan oluşmaktadır, zemine yük aktarımını güvenli bir şekilde yapmak ve korozyona karşı koruma sağlayabilmek amacıyla genellikle delik içerisindeki boşluklar çimento enjeksiyonu ile doldurulmaktadır. Aynı zamanda, delik içerisine doldurulan enjeksiyon çevre etki alanını genişleterek birim boyda etkili olan çevresel etki kuvvetini arttırmaktadır.