Temel - Zemin Islahı Bizim İşimiz...

Jet Grout Şematik Uygulaması

Daha fazlası

Temel - Zemin Islahı Bizim İşimiz...

Jet Grout Şematik Uygulaması

Daha fazlası
Zemin Islahı

Zemin ıslahı yöntemlerinde son 20 yılda yoğun çalışmalar yapılmış ve başarılı uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemler zemin içine güçlendirici elemanların yerleştirilmesi ile yüklerin taşıyıcı tabakalara intikalini sağlarlar.

Zemin ıslahı yöntemlerinin başlıca amaçları:

  • Zayıf bir zeminin taşıma kapasitesini arttırmak.
  • Toplam ve farklı oturmayı azaltmak.
  • Dolgu ve yarmaların stabilitesini arttırmak.
  • Zemini iksa duvarı gibi çalıştırmak.
  • Zeminin sıvılaşma potansiyelini azaltmak vb.
20

Yıllık tecrübe